CATERING STOCKHOLM

PIELEN CATERING & EVENT | 08-758 76 44

Covid-19

Med anledning av den nuvarande Covid-19-utvecklingen, och den oro som en del kan känna i samband med detta, kommer här information från Livsmedelsverket samt Pielen Catering & Event gällande hantering av situationen:

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar (Folhälsomyndigheten, 2020)

Alla våra leveranser och returer vidhåller Folkhälsomyndighetens rekommenderade fysiska avstånd på minst två meter.

Pielen Catering & Event erbjuder i denna unika situation, företag hjälp med leveranser av catering till privata bostäder såväl som kontor, för de som har medarbetare utspridda på flera platser. Ovanstående regler vid leverans och retur gäller självklart även i dessa fall. Kontakta oss för mer information gällande detta på uppgifterna nedan.

På Pielen Catering har vi noggranna och strikta rutiner i hela verksamheten kring hygien och städning. Vi följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer gällande viruset och dess spridning.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten